Vizyon ve Misyonumuz

Vizyonumuz
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün vizyonu; seçkin araştırma, eğitim ve işbirlikleri ile uluslararası tanınırlığa sahip bir bölüm olmaktır.

Misyonumuz
Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; bilim ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayabilecek mezunlar yetiştirmek, öğrencilere modern kompleks sistemlerin tasarımı, modellenmesi, analizi ve yönetimi konularında bilgi aktarımı yapmak ve bu yetenekleri kazandırmaktır.