"Doğrusal/büyük Ölçekli Optimizasyon" Üzerine Çalışan Kişiler