Projeler

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJELERİ

ATÜ-BAP 2010-05 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Kamu Sektörü’nde Kurumsal Kaynak Planlaması (ERP) Bilinirliği, Uygulamaları ve Gerekliliği Üzerine Monografik Çalışma.

ATÜ-BAP 2010-06 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Tedarik Zincirlerinde Esneklik Faktörünün Önemi ve KOBİ’lerde Esneklik Anlayışı.

ATÜ-BAP 2008/04 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Tedarik Zincirlerinde ERP ve BPR Uygulamalarının Başarısını Etkileyen Faktörler.

 

LİSANS ARAŞTIRMA PROJELERİ

ATÜ-LAP-C-1314-10 (Uğur BAÇ – T.Erman ERKAN): Sektörler Arasında Firma Performansını Etkileyen Operasyonel Stratejilerin Farklılıklarının Kritik Faktör ile Belirlenmesi.

ATÜ-LAP-C-1213-06 (Uğur BAÇ - T.Erman ERKAN): Firma Performansını Etkileyen Operasyonel Stratejilerinin Kritik Faktör Endeksleri ile Belirlenmesi: Teknolojik Sınıflandırma Yapılması.

ATÜ-LAP-C-1213-03 (T.Erman ERKAN, Poyraz GÜRSON): Entelektüel Sermaye Yönetimi: Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Optimizasyonu.

ATÜ-LAP-C-1112-13 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Karar Destek Sistemi olarak İş Zekasının Organizasyonlarda Kullanımı: Ankara Kamu-Özel Uygulamaları.

ATÜ-LAP-A-1011-04 (T.Erman ERKAN, Babek ERDEBİLLİ): Ankara’daki Alışveriş Merkezlerin (AVM) Etkinliklerini Analitik Hiyerarşi Süreci Veri Zarflama ve Bulanık Mantık Yöntemi İle Ölçümü.

ATÜ-LAP-C-1011-03 (T.Erman ERKAN): Ankara’daki Sanayi ve Hizmet Kuruluşlarının Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıkları ve Düzeylerinin Belirlenmesi Saha Çalışması.