Publication Details

Author:Erkan T. E., Özdemir, Y.S.,
Title:Bütünleşik Tedarik Zinciri Yaklaşımı ve Bir Lastik Ana Bayii Uygulaması
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Year:2014
Volume:
Pages:
Place: