Publication Details

Author:
Title:Ankara’daki Sanayi Ve Hizmet Kuruluşlarında Kalite Yönetiminin Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıklarına Etkisi
Category:National Refereed Conference
Index:Others
Published Place:VIII. Endüstri İşletme Mühendisliği Kurultayı
Year:2011
Volume:
Pages:
Place: