Publication Details

Author:Erkan T.E., B. Erdebilli
Title:Ankara’da Bulunan 4 Yıldızlı Otellerin, VZA-AHS Sıralı Hibrit Yöntemiyle Etkinlik Değerlendirmesi
Category:National Refereed Journal
Index:Others
Published Place:Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
Year:2011
Volume:
Pages:
Place: