Ayşe Kuyrukçu, Araş. Gör.

Ayşe Kuyrukçu

İletişim Bilgileri

Telefon:8324
Ofis:C-212
Bağlı Olduğu Bölüm:Endüstri Mühendisliği Bölümü
Özgeçmiş

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Endüstri Mühendisliği Atılım Üniversitesi 2017
Lisans Endüstri Mühendisliği Atılım Üniversitesi 2005


Araştırma Konuları

Stratejik Planlama, Girişimcilik, Çok Kriterli Karar Verme, Performans Ölçümü ve Uygulama, Mühendislik Ekonomisi ve Uygulamaları, Mühendislik Yönetimi, Proje Yönetimi


Yayınlar

Uluslararası Konferans Bildirileri

Kuyrukçu A., Babek Erdebilli (Daneshvar), Turan Erman Erkan (2010), Selection of an Academic Staff Using the Fuzzy Analytic Hierarchy Process (FAHP): A Pilot Study, 11th International Student Conference on Applied Mathematics and Informatics, Slovak University of Technology, 35

Ulusal Konferans Bildirileri

Kuyrukçu A., Babek Erdebilli (Daneshvar) (2010), Selection of an Office for Atılım University Alumni Association Using the Fuzzy AHP, 30. National Conference YAEM, Sabancı University İstanbul, 26