Mehmet Erdem, Araş. Gör.

Mehmet Erdem

İletişim Bilgileri

Telefon:8326
Telefon:8326
Ofis:C-211
Bağlı Olduğu Bölüm:Endüstri Mühendisliği Bölümü

Akademik Dereceler

DereceAlanÜniversiteYıl
Doktora Endüstri Mühendisliği Marmara Üniversitesi 2018
Yüksek Lisans Endüstri Mühendisliği Gazi Üniversitesi 2012
Lisans Endüstri Mühendisliği Başkent Üniversitesi 2008


Yayınlar

SCI, SCI-E, SSCI ve AHCI

M. Erdem, S. Bulkan (2017), A Two-Stage Solution Approach for The Large-Scale Home Healthcare Routeing and Scheduling Problem, South African Journal of Industrial Engineering, 28 (4), 133-149

M. Erdem, D. Akay, F.E. Boran (2016), Classification of risks of occupational low back disorders with support vector machines, Human Factors and Ergonomics in Manufacturing & Service Industries, 26(5), 550-558

Diğer Hakemli Dergiler

M. Erdem, S. Bulkan (2017), A literature review on Home Healthcare Routing and Scheduling Problem, Eurasian Journal of Health Technology Assessment, 2 (1), 19-33

Uluslararası Konferans Bildirileri

M. Erdem, S. Bulkan, D. Akay, F. E. Boran (2017), Forecasting Electricity Consumption in Turkey With Bayesian Polynomial Regression Analysis, ECRES, Sarajevo, Bosnia-Herzegovina

Ulusal Konferans Bildirileri

Z.T. Şimşit, S.Ü.O. Fırat, H.A. Es, M. Erdem, M.Topgül, N.S. Günay (2014), Bilgi ve İletişim Teknolojileri Çerçevesinden Küresel İnovasyon Endeksinin Analizi ve Veri Madenciliği Kullanılarak Ülkelerin Kümelenmesi, Yönetim Bilişim Sistemleri Kongresi, İstanbul

Kitapta Bölüm

S.Ü.O. Fırat, C. Ağlan, Z.T. Kalender, İ. Ülkü, G. Bayram, M. Erdem (2016), Handbook of Research on Driving Competitive Advantage through Sustainable, Lean, and Disruptive Innovation, IGI Global, 59-85