Misyon

Endüstri Mühendisliği Bölümü’nün misyonu; bilim ve teknolojiye ulusal ve uluslararası düzeyde katkı sağlayabilecek mezunlar yetiştirmek, öğrencilere modern kompleks sistemlerin tasarımı, modellenmesi, analizi ve yönetimi konularında bilgi aktarımı yapmak ve bu yetenekleri kazandırmaktır.