Laboratuvar İmkanları

Laboratuarlar

Endüstri Mühendisliği Bölümü, son teknolojiyle donatılmış İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Sistem Yönetim Laboratuarı ve Karar Destek Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvara sahiptir. Laboratuvarlarımız, lisans ve lisansüstü öğrencilerimizin bireysel yada bölüm öğretim üyelerimizin ve araştırma görevlilerimizin desteğiyle üst düzey araştırmalar yapabilmesi ve çeşitli projeler üretebilmesi amacıyla etkin bir şekilde kullanılmaktadır.

Bu laboratuvarlarda AIMMS Large + CPLEX LMBQ, ARENA, AutoCAD, Business Process Management BEA, Energy SSPP, Gams, LINDO/LINGO Mathematica, Matlab, Microsoft ERP: DYNAMICS, Minitab, NETSIS ERP, TaskArchitect, SAS, VIP Plan-OPT ve Stella/iThink gibi lisanslı yazılım paketleri bulunmaktadır.

Ayrıca, Bölümümüz Mühendislik Fakültesi bünyesinde yer alan fizik, kimya ve bilgisayar laboratuvarları başta olmak üzere, Bilgisayar Destekli Tasarım Laboratuvarı (CAD) ve İmalat Laboratuvarından istifade edebilmektedirler.


İnsan Faktörleri Laboratuvarı

İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde okutulmakta olan Ergonomi ve İş Etüdü derslerini desteklemek ve araştırmalar yapmak amacıyla kurulmuştur. İnsan Faktörleri Laboratuvarı, öğrencilerimizin, ergonomik ölçümler ve buna bağlı olarak da ergonomik etüt ve tasarımlar yapmasına olanak sağlayacak şekilde tasarlanmış olup, fizyolojik ve antropometrik özelliklerin ve çalışma ortamı faktörlerinin ölçülüp değerlendirilmesine imkân vermektedir. Bu ölçümler ve değerlendirmeler sırasında edinilen deneyimler, başta iş tasarımı olmak üzere, gösterge ve kontrol cihazlarının tasarımı, çalışma ortamı tasarımı ve ergonomik işyeri düzenlemesi konularına ışık tutmaktadır. Aynı zamanda laboratuarımızda bulunan üç boyutlu hareket ölçer ve göz izleme ekipmanı ile oluşabilecek durumlar incelenerek kişiler için en uygun ekipmanların tasarlanması mümkündür.
 


Sistem Yönetim Laboratuvarı

Endüstri Mühendisliği’nin odaklandığı alanlar arasında, örgütlerdeki yönetim problemlerinin saptanması, incelenmesi ve çözülmesinde mühendislik ilkelerinin uygulanması yer alır. Sistem Yönetimi  laboratuvarı, yönetim sistemlerinin tasarlanması, değerlendirilmesi, çözümlenmesi, bu çözümlerin uygulamaya aktarılması aşamalarında kullanılacak uygun yöntem ve araçların belirlenmesi ve bunların etkin olarak kullanılması amacıyla yapılan eğitim ve araştırma faaliyetlerini desteklemek için kurulmuştur. Bu laboratuvarda,
  • 35 adet PC (17-19 inç LCD-Monitör),
  • 1 adet Server (Xenon İşlemci),
  • 1 adet Yazıcı,
  • 1 adet Projeksiyon cihazı,
  • 1 adet Tepegöz ile
ARENA, AutoCAD, Business Process Management BEA, Energy SSPP, Gams, LINDO/LINGO Mathematica, Matlab, Microsoft ERP: DYNAMICS, Minitab, NETSIS ERP ve VIP Plan-OPT gibi lisanslı yazılım paketleri bulunmaktadır.
 


Karar Destek Sistemleri Laboratuvarı

Özellikle araştırma amaçlı kurulmuş laboratuarımızda on adet server özellikli PC bulunmaktadır. Bu laboratuarda her türlü ileri derece analizlerle simülasyonlar yapılarak kurumların doğru karar vermelerine yardımcı olunmaktadır. Bu laboratuarda AIMMS Large + CPLEX LMBQ, ARENA, Minitab, TaskArchitect, SAS, ve Stella/iThink gibi lisanslı yazılım paketleri bulunmaktadır.