İş Olanakları

Endüstri Mühendisliği Nedir?
Endüstri mühendisliği, insan, malzeme, teçhizat, enerji ve bilgi gibi temel girdileri mal ve hizmet üretimine dönüştüren bütünleşik sistemlerin tasarlanması, kurulması, verimli olarak çalıştırılması ve iyileştirilmesi konularıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisleri Ne Yapar?
Endüstri mühendisleri, temel bilimler, mühendislik bilimleri, insani ve sosyal bilimler konularında elde ettikleri bilgi ve becerileri, üretim ve hizmet sistemlerinin analiz edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, kontrolü ve değerlendirilmesi amacıyla kullanırlar. Endüstri mühendislerinin işlerine yansıtabilecekleri faydalar arasında aşağıdakiler sayılabilir:
 
•  Hizmet ve/veya ürün kalitesini arttıran, daha verimli ve karlı iş uygulamaları,
•  Rekabet gücünü ve karlılığı arttırarak kaynak gereksinimlerini azaltan verimlilik artışı,
•  Organizasyonun iyileştirilmesi ve üretkenliğin arttıtılması,
•  Daha az girdi ile daha çok çıktı üretebilme yetisinin arttırılması,
•  İşlerin daha güvenli, hızlı, kolay ve yararlı olarak yapılabilmesinin sağlanması,
•  Toplum ve işyerinin, sahip olduğu işgücüne daha fazla özen gösterirken standartları da yükseltmesine rehberlik edilmesi,
•  Yeni teknolojilere bağlı maliyet azaltılması,
•  Çalışma ortamının geliştirilmesi.
 

Endüstri Mühendisleri Nerelerde Çalışır?
'Endüstri' terimi aslında her organizasyon için geçerlidir. Endüstri mühendisliği mezunlarının, imalat firmalarından hizmet firmalarına, özel şirketlerden kamu kuruluşlarına, her türlü işletmede çalışma olanağı vardır. Endüstri mühendisliği projelerine örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
 
•  Bir hastanenin kayıt kabul sürecini tasarlamak,
•  İş ve zaman etüdü çalışmaları yapmak,
•  Bir imalat firmasının üretim planlama faaliyetlerini yürütmek,
•  Bir tersane ve gemi tamir-bakım ünitesinin yerleşim planını geliştirmek,
•  Benzetim (simülasyon) modellemesi,
•  Yeni bir imalat fabrikasının tasarımı ve yapımında bir şirketi temsil etmek,
•  Bir ürünün montajında işçi yaralanmalarını engelleyecek yeni bir yöntem geliştirmek.