IWAP 2014 Prof.Dr.Serkan ERYILMAZ'ın başkanlığında gerçekleştirildi

Uygulamalı olasılık alanındaki en prestijli uluslararası etkinliklerden birisi olarak kabul görmüş olan International Workshop on Applied Probability isimli toplantının yedincisi IWAP 2014, Atılım Üniversitesi ev sahipliğinde ve Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof.Dr. Serkan Eryılmaz’ın başkanlığında 16-19 Haziran 2014 tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi.

Daha önce sırasıyla Venezuela, Yunanistan, ABD, Fransa, İspanya ve İsrail’de gerçekleştirilmiş olan toplantı bu yıl çoğunluğu ABD ve Avrupa’dan olan otuz farklı ülkeden yüzelli’nin üzerinde katılımcı ile gerçekleştirildi.

Olasılığın mühendislik, biyoloji, finans ve sigortacılık gibi alanlardaki uygulamalarını içeren yüzyetmiş civarında bildirinin sunulduğu IWAP 2014’te ayrıca yedi adet çağrılı genel konuşma da verildi.       

Katılımcıların hem bilimsel hem de sosyal anlamda oldukça yüksek memnuniyet ile ayrıldığı IWAP 2014’te sunulmuş olan bildiriler arasından hakem sürecinden geçerek kabul edilecek olan makaleler Dr. Serkan Eryılmaz’ın misafir editör olarak yer alacağı Web of Science kapsamında yer alan Methodology and Computing in Applied Probability dergisindeki özel sayıda basılacaktır.