Projects

SCIENTIFIC RESEARCH PROJECTS

ATÜ-BAP 2010-05 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): A Monographic Study on the Awareness, Applicability, Necessity of Enterprise Resource Planning (ERP) in Public Sector.

ATÜ-BAP 2010-06 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Importance of Flexibility in Supply Chains and Awareness about Flexibility in SMCs.

ATÜ-BAP 2008/04 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Determination of Factors that affect the Success of ERP implementation and BPR application.

 

UNDERGRADUATE RESEARCH PROJECTS

ATÜ-LAP-C-1314-10 (Uğur BAÇ – T.Erman ERKAN): Determining the Differences Between Sectors in Operational Strategies which Affect The Performance by Using Critical Factor Indexes.

ATÜ-LAP-C-1213-06 (Uğur BAÇ - T.Erman ERKAN): Determination of Operational Strategies that Affects Performance by the use of Critical Factor Indexes: Technological Classification.

ATÜ-LAP-C-1213-03 (T.Erman ERKAN, Poyraz GÜRSON): Entelektüel Sermaye Yönetimi: Çoklu Karar Verme Yöntemleri ile Optimizasyonu.

ATÜ-LAP-C-1112-13 (T.Erman ERKAN - Uğur BAÇ): Use of Business Intelligence as a Decision Support System: Applications of Public-Private Sectors in Ankara.

ATÜ-LAP-A-1011-04 (T.Erman ERKAN, Babek ERDEBİLLİ): Ankara’daki Alışveriş Merkezlerin (AVM) Etkinliklerini Analitik Hiyerarşi Süreci Veri Zarflama ve Bulanık Mantık Yöntemi İle Ölçümü.

ATÜ-LAP-C-1011-03 (T.Erman ERKAN): Ankara’daki Sanayi ve Hizmet Kuruluşlarının Tedarik Zincir Yönetimi Farkındalıkları ve Düzeylerinin Belirlenmesi Saha Çalışması.