YAZ STAJI YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Kanunu gereği zorunlu staj yapacak öğrencilerin İş Kazası ve Meslek Hastalığı sigortalarının Üniversitemiz tarafından yapılması gerekmektedir. Anne veya babalarından dolayı genel sağlık sigortası güvencesi bulunmayan öğrencilerin Genel Sağlık sigortaları da Üniversitemiz tarafından yapılmaktadır.

Sigorta işlemleri tamamlanmadan staja başlamak kesinlikle mümkün olamayacağından, staj yapacak öğrencilerin sigorta için gerekli belgeleri eksiksiz olarak staj başlangıç tarihinden en az 10 iş günü önce bölüm staj koordinatörlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

Önemli Not: Mühendislik Fakültesi 2014 yılı yaz stajı müracaatlarının 05/07/2014 tarihine kadar yapılması zorunludur.

GEREKLİ BELGELER

  1. Staja Kabul Yazısı: Stajın yapılacağı kurumun antetli kağıdına yazılmış, stajyeri denetleyecek amirin adı, soyadı, görevi ve imzası bulunan, kesin staj başlangıç ve bitiş tarihlerinin, haftalık çalışma saatlerinin belirtildiği staja kabul belgesi (1 asıl ve 1 kopya).
  2. Nüfus cüzdanı Fotokopisi: (önlü arkalı, T.C. Kimlik Numaralı, üzerinde kimlik no. bulunan sürücü belgesi de kabul edilmektedir) (1 kopya).
  3. Fotoğraf (1 adet)
  4. Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (Fakülte veya Bölüm web sitesinden edinilebilir. Bu belge hem yazılı çıktı, hem de e-posta olarak staj koordinatörüne iletilecektir. Yazılı çıktı 2 adet imzalı olarak verilecektir).

          Yukarıdaki belgeler bölüm staj koordinatörlüğüne teslim edildikten sonra, staja başlamadan 1-20 iş günü önce Personel Müdürlüğünden işe giriş bildirgesi alınarak staja başlamak mümkün olabilecektir. İşe giriş bildirgesini elden alamayan öğrenciler, talepleri halinde e-posta yoluyla alabilirler. Ayrıca, işyerleri SGK sisteminden de görebilir.

 

Stajyer Öğrenci Bilgi Formu (2014) indirmek için tıklayın.