Araştırma Görevlisi Pozisyonuna Alım Yapılacaktır

Üniversite Adı

ATILIM ÜNİVERSİTESİ

Duyuru Başlama Tarihi

07/09/2015

 

Fakülte Adı

Mühendislik Fakültesi

Son Başvuru Tarihi

28/09/2015

 

Bölüm Adı

Endüstri Mühendisliği

Ön Değerlendirme Tarihi

29/09/2015

 

Anabilim Dalı

 

Giriş Sınav Tarihi

30/09/2015

 

Kadro Tipi

Araştırma Görevlisi

Sonuç Açıklama Tarihi

02/10/2015

 

Kadro Sayısı

1

Kadro Derecesi

1

 

 

 

Atılım Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümüne Araştırma Görevlisi alınacaktır.

 

Üniversitemizin birimlerine 2547 sayılı kanun ve 31.07.2008 tarih ve 26953 sayılı Resmi Gazetede (Değişiklik 19.09.2009 tarih ve 27354 Sayılı Resmi Gazete) yayımlanan Öğretim Üyesi Dışındaki Öğretim Elemanı Kadrolarına Naklen veya Açıktan Yapılacak Atamalarda Uygulanacak Merkezi Sınav ile Giriş Sınavlarına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik hükümleri çerçevesinde öğretim elemanı alınacak olup, müracaatlar ilgili birime istenen belgelerle birlikte şahsen, posta veya elektronik posta yolu ile yapılacaktır.

Atılım Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi

Endüstri Mühendisliği Bölümü

Başvuru Koşulları

  1. Üniversitelerin Endüstri Mühendisliği Bölümünden lisans mezunu olmak, Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde lisansüstü programa kayıtlı olmak
  2. ALES’den mezun olunan alanda en az 70 ve üzeri puan almış olmak,
  3. Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi tarafından yapılan Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (KPDS) veya Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavından (ÜDS) en az 70 puan veya eşdeğerliliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen bir sınavdan bu puan muadili bir puan almış olmak.

Başvuru İçin İstenen Belgeler:
1. İletişim bilgilerini belirten ıslak imzalı başvuru dilekçesi
2. Resimli Özgeçmiş
3. 1 adet fotoğraf (son altı ay içinde çekilmiş olmalıdır)
4. Yabancı dil sınav sonuç belgesi
5. ALES sonuç belgesi

6. Mezun olunan tüm programların diploma yada onaylı çıkış belgesi fotokopileri ile mezun olunan tüm programların onaylı transkripti (Bunlar dışında mezuniyeti veya ortalamayı belirten resmi belgeler kabul edilmeyecektir)
7. Muhtarlıktan alınmış resimli nüfus cüzdanı sureti (Nüfus cüzdanı kabul edilmemektedir)

8. Lisansüstü programa kayıtlı olunduğuna dair öğrenci belgesi

9. Erkek adaylar için askerlik terhis veya tecil belgesi fotokopisi

 

Not: Başvuru sırasında yukarıda belirtilen belgelerin fotokopilerinin gönderilmesi yeterli olup sınava çağrılan adaylardan bunların asıllarını ibraz etmeleri ve sınava gelirken yanında getirmeleri beklenmektedir.

 

Başvuru Şekli:

Başvurular tüm belgeler tamamlanarak şahsen, posta veya elektronik posta yolu ile  28.09.2015 17:00' ye kadar ilgili birime ulaşmalıdır. Süresi içinde yapılmayan başvurular ile eksik belgeli dosyalar dikkate alınmayacaktır. Sonuçlar Üniversitemiz Web adresinde yayınlanacak olup bu aynı zamanda tebligat niteliğinde olacaktır. Ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Atılım Üniversitesi

Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü

Kızılcaşar Mah. İncek Kampüsü Gölbaşı / İncek /ANKARA

Adaylar başvurularını şahsen veya e-posta (ayse.kuyrukcu@atilim.edu.tr) yoluyla ileterek yapabilirler.

Tel: 0 312 586 83 15 (Sekreterlik)