Bölüm Tanıtımı

Endüstri Mühendisliği, bir örgütün insan, makina, malzeme, enerji ve para gibi ürün veya hizmet üretiminin temel faktörlerini kullanması için en etkili yöntemlere karar veren bir mühendislik disiplinidir. Endüstri Mühendisliği geniş bakış açısından dolayı diğer mühendislik disiplinlerinden farklıdır. Endüstri mühendisleri, yalnızca ürünlerle ve süreçlerle ilgilenen diğer mühendislerden farklı olarak, insanla ve iş örgütleriyle daha çok ilgilidir. Endüstri mühendislerinin uğraştığı konulardan bazıları şunlardır;
 
•  Yeni süreç, otomasyon ve kontrol teknolojisi için çeşitli uygulamaların geliştirilmesi
•  Tesislerin, yönetim sistemlerinin ve süreçlerin tasarlanması
•  Teknoloji ve insan faktörleri uygulama yoluyla verimliliğin geliştirilmesi
•  Kısıtlı kaynakların planlanması ve tahsis edilmesi
•  Yönetim bilgi sistemlerinin tasarımı ve kurulması
•  Bir görevi yapmak için, doğru alet ve ekipmanlar ile süreçlerin ve metodların seçimi
•  Performans standartları, iş değerlendirme, ücret ve maaş programları geliştirilmesi
•  Çalışma ortamlarının kalitesinin arttırılması
•  Güvenirlilik ve kalite performansının değerlendirilmesi
•  Finansal planlama ve maliyet analizi ile desteklenmiş yönetim kontrol sistemlerinin geliştirilmesi

Endüstri Mühendisliği, tüm mühendislik dalları içinde çalışma alanı en geniş olan mühendislik disiplinidir. Endüstri mühendisleri fabrikalardan hastanelere, havayolu ya da sigorta şirketlerinden bankalara, çeşitli devlet kurumlarından turistik tesislere kadar çok farklı kuruluşta çalışabilirler.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü 1998 yılında kurulmuştur. Mühendislik Fakültesindeki ilk iki bölümden birisidir. Endüstri Mühendisliği Bölümü Türkiye’deki lider bölümlerden biri ve uluslararası seviyede eğitim ve araştırmada güçlü bir bölüm olma yolunda çalışmalarını sürdürmektedir.

Endüstri Mühendisliği Bölümü güçlü ve dinamik bir lisans programı geliştirmiştir. ‘Dinamik Lisans Programı’ deyimi, derslerin, ders içeriklerinin ve/veya derslerin işleniş şeklinin değişen teknolojik ve profesyonel gerekliliklere göre tekrar tasarlanabileceği ve geliştirilebileceğini ifade etmek için kullanılmıştır. Bölümün amaçlarından biri, birinci sınıftan başlayarak mühendislik tasarımına ağırlık vermek ve dersler arasında tanımlanmış ilişki kurmaktır. Örgütlerin işleyişini değistiren küresel rekabet ve bilgi teknolojisi patlaması, hem teknik yeteneklerle donanmış, hem de iletişim, takım çalışması ve küresel, ekonomik, sosyal ve çevresel olaylara duyarlı mühendisler gerektirmektedir. Öğrencilerin yukarıda sıralanan yetenekleri kazanabilmesi için; derslerin yanı sıra, ödev, takım çalışması gerektiren proje, sözlü ve yazılı sunumlar ve benzeri uygulamalar ön planda gelmektedir. Endüstri Mühendisliği Bölümü, son teknolojiyle donatılmış fizik ve kimya laboratuvarları, Bilgisayar Destekli Tasarım Labotaruvarı (CAD), Ergonomi Laboratuvarı, İmalat Laboratuvarı, Yönetim Sistemleri Mühendisliği Laboratuvarı ve birçok bilgisayar laboratuvarına sahiptir.

Ulusal ve uluslararası standarlarda araştırma yapmayı amaçlayan Endüstri Mühendisliği Bölümünde, araştırma, vazgeçilmez bir aktivitedir. Endüstri mühendisliği endüstril ve hizmet uygulamalarından bağımsız olarak sadece teorik bir uygulama olarak düsünülemez. Bu nedenle, Bölümün araştırma felsefesi, teoriyi ve pratiği birleştirmek ve araştırma sonuçlarını endüstriyel problemleri çözmek için kullanmaktır.

Endüstri Mühendisliği Nedir?
Endüstri mühendisliği, insan, malzeme, teçhizat, enerji ve bilgi gibi temel girdileri mal ve hizmet üretimine dönüştüren bütünleşik sistemlerin tasarlanması, kurulması, verimli olarak çalıştırılması ve iyileştirilmesi konularıyla ilgilenen bir mühendislik dalıdır.

Endüstri Mühendisleri Ne Yapar?
Endüstri mühendisleri, temel bilimler, mühendislik bilimleri, insani ve sosyal bilimler konularında elde ettikleri bilgi ve becerileri, üretim ve hizmet sistemlerinin analiz edilmesi, tasarlanması, geliştirilmesi, kontrolü ve değerlendirilmesi amacıyla kullanırlar. Endüstri mühendislerinin işlerine yansıtabilecekleri faydalar arasında aşağıdakiler sayılabilir:
 
•  Hizmet ve/veya ürün kalitesini arttıran, daha verimli ve karlı iş uygulamaları,
•  Rekabet gücünü ve karlılığı arttırarak kaynak gereksinimlerini azaltan verimlilik artışı,
•  Organizasyonun iyileştirilmesi ve üretkenliğin arttıtılması,
•  Daha az girdi ile daha çok çıktı üretebilme yetisinin arttırılması,
•  İşlerin daha güvenli, hızlı, kolay ve yararlı olarak yapılabilmesinin sağlanması,
•  Toplum ve işyerinin, sahip olduğu işgücüne daha fazla özen gösterirken standartları da yükseltmesine rehberlik edilmesi,
•  Yeni teknolojilere bağlı maliyet azaltılması,
•  Çalışma ortamının geliştirilmesi.

Endüstri Mühendisleri Nerelerde Çalışır?
'Endüstri' terimi aslında her organizasyon için geçerlidir. Endüstri mühendisliği mezunlarının, imalat firmalarından hizmet firmalarına, özel şirketlerden kamu kuruluşlarına, her türlü işletmede çalışma olanağı vardır. Endüstri mühendisliği projelerine örnek olarak aşağıdakiler sayılabilir:
 
•  Bir hastanenin kayıt kabul sürecini tasarlamak,
•  İş ve zaman etüdü çalışmaları yapmak,
•  Bir imalat firmasının üretim planlama faaliyetlerini yürütmek,
•  Bir tersane ve gemi tamir-bakım ünitesinin yerleşim planını geliştirmek,
•  Benzetim (simülasyon) modellemesi,
•  Yeni bir imalat fabrikasının tasarımı ve yapımında bir şirketi temsil etmek,
•  Bir ürünün montajında işçi yaralanmalarını engelleyecek yeni bir yöntem geliştirmek.