Bölüm Başkanı'nın Mesajı

Sevgili Öğrenciler,

Bileşenleri insan, malzeme, makina ve teçhizat olabilen çeşitli yapıdaki sistemlerin tasarlanması, yönetilmesi ve sürekli iyileştirilmesi ile ilgilenen bir mühendislik dalı olan Endüstri Mühendisliği halen ülkemizde ve dünyada popülerliğini sürdürmektedir. Kısıtlı imkan ve kaynakların en iyi şekilde kullanımına ilişkin plan ve programların geliştirilmesi başlıca hedefi olan Endüstri Mühendisliği’ne gelecekte çok daha fazla ihtiyaç olacağı kesindir.

Atılım Üniversitesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’nde öğrenci odaklı bir eğitim verilmekte olup amaç ulusal ve uluslararası düzeyde rekabet ortamında başarılı olabilecek, en güncel bilgilerle donatılmış mezunlar yetiştirmektir. Mezunlarımızın belirtilen bu yetenekleri kazanması için derslerin yanı sıra, takım çalışması gerektiren proje, sunumlar ve stajlar da eğitim programımızın içerisinde yer almaktadır.

Endüstri Mühendisliği ders programımız içerisinde çok sayıda farklı seçmeli derslerin bulunması öğrencilerin mezuniyet sonrası değişik alanlarda kariyer yapabilmelerine olanak sağlamaktadır.

Bölüm öğretim üyelerimizin yapmış oldukları bilimsel çalışmalar uluslararası saygın dergilerde yayınlanmakta olup bu anlamda bölümümüz diğer üniversitelerdeki benzer bölümler içerisinde üst sıralarda yer almaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü laboratuvar imkanları açısından oldukça zengindir. Bölüm; İnsan Faktörleri Laboratuvarı, Sistem Yönetim Laboratuvarı ve Karar Destek Sistemleri Laboratuvarı olmak üzere üç adet laboratuvara sahiptir. Ayrıca toplam onüç bölümün bulunduğu Mühendislik Fakültemiz’in diğer bölümlerine ait laboratuvarlardan yararlanma imkanı da bulunmaktadır. Bölümümüzün böylesine büyük bir fakülte içerisinde yer alması öğrencilerimizin mühendisliğin diğer alanlarında çift anadal ve yandal yapabilmelerine de imkan sağlamaktadır.

Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunları sahip oldukları yaklaşım, model ve teknikler ile gerek endüstri gerekse hizmet sektörlerinde çalışabilecek niteliklere sahiptir. Endüstri Mühendisleri imalat, enerji, ulaştırma, sağlık, bankacılık gibi çok çeşitli sektörlerde iş olanağı bulabilmektedirler. Endüstri Mühendisliği’nde verilen dört yıllık lisans eğitimi süresince alınan dersler mezunların bir mühendis olarak sadece fabrika ortamında değil aynı zamanda risk analisti, planlama uzmanı gibi yönetim kademelerinde çalışabilmelerine de olanak sağlamaktadır.

Daha fazla bilgi için dilediğiniz zaman bölümümüz ile irtibata geçebilir veya bölümümüzü ziyaret edebilirsiniz.

Doç. Dr. Turan Erman Erkan

Bölüm Başkanı