Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Y.Lis-1

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 502 Doğrusal Programlama
3
0
3
5
IE 503 Sistem Analizi ve Tasarımı
3
0
3
5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
12
0
12
25

Y.Lis-2

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 504 Sistem Simulasyonu
3
0
3
5
IE 599-1 Tez-1
0
0
0
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Lisansüstü Seçmeli
3
0
3
7.5
Toplam
9
0
9
27.5

Y.Lis-3

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 589 Mezuniyet Semineri
0
0
0
5
IE 598 Tez Konusunda Özel Çalışmalar
0
0
0
10
IE 599-2 Tez-2
0
0
0
12.5
Toplam
0
0
0
27.5

Y.Lis-4

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 599-3 Tez-3
0
0
0
30
Toplam
0
0
0
30


Müfredat Toplamı
21
110

Seçmeli Dersler

Ders Kodu Ders Adı
Teori
Uygulama/Laboratuar
Kredi
ECTS
IE 506 Kesikli Programlama
3
0
3
5
IE 508 Stokastik Süreçler
3
0
3
5
IE 509 Üretim Sistemleri
3
0
3
5
IE 510 Şebeke Modelleri
3
0
3
5
IE 511 Sezgisel Yöntemler
3
0
3
5
IE 512 Çalışma Alanı Çevre Düzenlemesi
3
0
3
5
IE 513 Stratejik Planlama
3
0
3
5
IE 514 Karar Destek Sistemleri
3
0
3
5
IE 515 Çok Ölçütlü Karar Verme
3
0
3
5
IE 516 E-İş
3
0
3
5
IE 517 Müşteri İlişkileri Yönetimi
3
0
3
5
IE 518 Mühendislik Tasarım Ekonomisi
3
0
3
5
IE 519 Tahmin
3
0
3
5
IE 520 Lojistik ve Envanter Sistemleri
3
0
3
5
IE 521 Yönetim Bilgi Sistemlerinde İlerlemeler
3
0
3
5
IE 530 Araştırma Konusu
3
0
3
5