Tesis Planlama (IE 407) Ders Detayları

Ders Adı: Tesis Planlama
Kod: IE 407
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 323
Amaç: Bu ders, öğrencilere, üretim ve/veya hizmet tesislerinin yer seçiminde ve işyeri düzenlenmede kullanılan tedarik zinciri modelleri ve teknikleri ile ilgili bilgi vermeyi amaçlamaktadır. Dersin verildiği yarıyıl sonunda, öğrencilerin, yer seçimi ve işyeri düzenleme kararlarına ilişkin hususları anlamaları, bu konuda matematik modeller kurabilmeleri, ve kabul edilebilir ekonomik çözümler üretebilmeleri beklenmektedir.
İçerik: Üretim ve hizmet sektöründeki tesislerin yer seçimi, mevcut olanakların tahsisi ve işyeri düzenleme. Alternatif işyeri düzenlemelerin oluşturulması ve değerlendirilmesinde kullanılan analitik ve bilgisayar destekli işyeri düzenleme teknikleri. Ambarların, malzeme taşıma ve dağıtım sistemlerinin analizi ve tasarlanması.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7