Kalite Kontrol ve Güvencesi (IE 326) Ders Detayları

Ders Adı: Kalite Kontrol ve Güvencesi
Kod: IE 326
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Ders, kalite kavramını ve kalitenin üretim ve servis sektöründeki önemini ve kaliteye ulaşmak için kullanılan çağdaş method ve yöntemleri anlatmayı hedefler.
İçerik: Kalite Yönetimini Temelleri. Toplam Kalite Yönetimi.Kalite iyileştirme teknikleri. Kalite maliyeti. İstatistiksel Kalite Kontrol yöntemleri. Ürün kabulü, kabul örnekleme planları.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie318/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5