Bilgi Yönetimi (IE 304) Ders Detayları

Ders Adı: Bilgi Yönetimi
Kod: IE 304
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Enformasyon teknolojilerinin modern işletmelerdeki değişen rolü ve önemini belirtmek
İçerik: Bu dersin amacı öğrencilere enformasyon teknolojisinin işletmelerdeki kullanımının teknik ve sosyal yönlerden katkısını anlatmaktır. Farklı uygulama alanları ile ilgili sunular ve tartışmalar içermektedir: Enformasyon teknolojileri altyapısı, veri tabanları, veri madenciliği, internet teknolojileri standartları, elektronik ticaret, enformasyon teknolojileri kapsaminda tedarik zincir yönetimi. Ders aynı zamanda enformasyon teknolojisi kurulumlarında etiğin önemi üzerinde de durmaktadır.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6