Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (COMPE 301) Ders Detayları

Ders Adı: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Kod: COMPE 301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders temel veritabanı kavramlarını ve veritabanı sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli olan metodları öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi hedefler.
İçerik: Veritabanı Kavramları. Veritabanı Yönetim Sistemleri (VTYS). İlişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri. Nesne ilişki Çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması. Yapısal Sorgulama Dili (SQL). Labratuvar uygulamalarında yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar gerçekleştirilecektir.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 5