Yöneylem Araştırması I (IE 222) Ders Detayları

Ders Adı: Yöneylem Araştırması I
Kod: IE 222
Ön Koşul Ders(ler)i: Math 275
Amaç: Öğrencilere, doğrusal programlama tekniklerini kullanarak, gerçek hayat problemlerini modelleyip çözme ve bu şekilde elde edilen sonuçları analiz edip yorumlama yeteneği kazandırmaktır. Öğrenciler, çeşitli modelleri çözecek bilgisayar paketlerini kullanma becerileri kazanacaklardır.
İçerik: Yöneylem Araştırmasının doğuşu ve gelişimi. Modelleme, Grafik çözüm, Simpleks ve dual simpleks metodu. Dualite ve duyarlılık analizleri. Ulaşım modeli, aktarmalı ulaşım modeli ve atama problemleri.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5