Olasılık ve İstatistik II (IE 202) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistik II
Kod: IE 202
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 201
Amaç: Öğrencilerin temel olasılık ve istatistik bilgilerini geliştirmek, Endüstri Mühendisliği alanındaki istatistiksel modelleme ve karar tekniklerini kullandırabilmek.
İçerik: Örneklem Dağılımları, Nokta Tahmini, Güven aralıkları ve aralık tahmini, Hipotez Testi, Basit doğrusal regresyon ve korelasyon, Çoklu doğrusal regresyon, Tek faktörlü varyans analizi
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 1
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 6.5