Kalkülüs II (MATH152) Ders Detayları

Ders Adı: Kalkülüs II
Kod: MATH152
Ön Koşul Ders(ler)i: MATH151 Kalkülüs I
Amaç: Ders, MATH151 Kalkülüs I dersinin devamı olarak tasarlanmıştır. Amacı, öğrencilere mühendislik problemlerini çözmede kullanılan seri, analitik geometri ve çok değişkenli türev ve integral hesabına ilişkin becerileri kazandırmaktır
İçerik: Diziler, Sonsuz Seriler, Düzlemde Vektörler ve Kutupsal Koordinatlar, Uzayda Vektörler ve Hareket, Çok değişkenli Fonksiyonlar ve Türevleri, Çok katlı İntegraller: Çift Katlı İntegraller, Alan Hesapları, Kutupsal Koordinatlarda Çift Katlı İntegraller, Kartezyen, Silindirik ve Küresel Koordinatlarda Üç Katlı İntegraller.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 5
Web: http://atilim.edu.tr/~math152/
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 7