Teknik Çizim ve Tasarım (CE110) Ders Detayları

Ders Adı: Teknik Çizim ve Tasarım
Kod: CE110
Ön Koşul Ders(ler)i: Bulunmuyor
Amaç: İnşaat mühendisliği talabelerine mühendislik çizim dilinin yazma ve okuma kabiliyetlerinin kazandırılması
İçerik: Mühendislik çizimine giriş, CAD sistemleri ve CAD yazılımı, Geometrik çizimler, Ortografik projeksiyonlar; 3D model asal görünümlerinin birinci ve üçüncü açısal projeksiyonu, verilen iki asal görünümden üçüncü görünümün projeksiyonu, Yardımcı ve detay görünüm teknikleri, Kesit alma: Tam, yarım, kismi, Boyutlandırma ve detaylandırma teknikleri: Temel boyutlandırma, revizyon blokları, yüzey özellikleri, kaynak sembölleri, Hata Payları: Geometrik hata payları, temel delik, temel şaft sistemi, veri sembölleri, Montaj çizim prensipleri, İnşaat mühendisliği tasarım teknikleri, Mühendislik tasarımı çizimleri
Dönemi: Bahar
Teori: 1
Uygulama: 3
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 4