Nicel Analiz ve Modellemeye Giriş (IE 122) Ders Detayları

Ders Adı: Nicel Analiz ve Modellemeye Giriş
Kod: IE 122
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı öğrencilere optimizasyon konusunu tanıtmak ve endüstri mühendisliğindeki temel nicel teknikler hakkında bilgi vermektir.
İçerik: Bu ders optimizasyon kavramını, optimizasyon problemlerinin sınıflandırılması, tam ve yaklaşık çözümler ve simülasyon konularını içermektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 2
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 3.5