Karar Destek Sistemleri (IE 444) Ders Detayları

Ders Adı: Karar Destek Sistemleri
Kod: IE 444
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrenciler gerçek hayata ilişkin karmaşık problemlerin çözümünde kullanılacak karar destek sistemlerinin geliştirilmesine yönelik temel kavramları öğrenecektir.
İçerik: Karar Destek Sistemleri ve İş Zekası Kavramları, Karar Destek Sistemleri ve iş Zekası, Karar Verme, Sistem Modellemesi ve Analizi, Veri Ambarı, Veri Görselleştirme, Veri, Yazı ve Web Madenciliği, İş Performans Yönetimi, Etkileşimli ve Bilgisayar Destekli Teknolojiler, Karar Destek Sistemleri Uygulamaları
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5