Tez Konusunda Özel Çalışmalar (IE 598) Ders Detayları

Ders Adı: Tez Konusunda Özel Çalışmalar
Kod: IE 598
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrencinin tez çalışmasında ihtiyaç duyacağı teknik alt yapı, bilgi birikimi ve araştırma yöntemlerini öğrenmesini sağlamaktır. Bu ders, öğrencinin tez çalışmasına bir ön hazırlık niteliğindedir.
İçerik: Araştırma metodolojileri. Alana yönelik alt yapı bilgi tarama. Akademik okuma.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 10