Tez-1 (IE 599-1) Ders Detayları

Ders Adı: Tez-1
Kod: IE 599-1
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı, öğrenciye endüstri mühendisliği alanında araştırma odaklı çalışma yaparak bilgilerini uygulamak için bir platform sunmak ve böylece konu alanında derin metodolojik bilgi edinimini sağlamaktır.
İçerik: Problem tanımı ve analizi. Araştırma yöntemleri. Literatür tarama. Sistem geliştirme yaşam döngüsü. Gelişim Raporu.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7.5