Olasılık ve İstatistik (IE 220) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistik
Kod: IE 220
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencilerin istatistiksel teknikler gerektiren pratik mühendislik problemlerini çözebilmelerini sağlayacak temel olasılık ve istatistik kavramlarını öğrenmeleri
İçerik: Olasılığa ve istatistiğe giriş. Rasgele değişkenler ve olasılık dağılımları. Beklenen değer. Örnekleme dağılımları. Bir ve iki örneklem tahmin problemleri. Hipotez testleri. Basit doğrusal regresyon.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://ie.atilim.edu.tr/~ie220
Ders Dosyası:
AKTS: 5