İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları (IE 430) Ders Detayları

Ders Adı: İnsan Kaynakları Yönetiminde Endüstri Mühendisliği Uygulamaları
Kod: IE 430
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste Endüstri Mühendislerinin insan Kaynakları Yönetimindeki rolü öğrencilere tanıtılacaktır. Kursun başarılı bir şekilde tamamlanması halinde öğrenciler organizasyonda insan kaynakları yönetimi hakkında bilgi sahibi olacak ve başarılı bir İnsan Kaynakları Yönetimi için ihtiyaç duyulan alt sistemlerin tasarım ve geliştirmelerini yapabileceklerdir. İnsan Kaynakları Yönetimine Endüstri Mühendisi bakış açısı öğretilecektir. Öğrencilerden bu kursta endüstri mühendisliği tekniklerini insan kaynakları yönetim süreçlerine uygulaması beklenmektedir. Etkili ve etkin bir insan kaynakları yönetimi için öğrenciler iş analizlerinin yapılması ve iş tanımlarının hazırlanmasını öğreneceklerdir. Öğrenciler ayrıca bireysel ve kurumsal performans sistemleri, kariyer planlama sistemleri, iş değerleme ve ücret yönetimi gibi sistemlerin tasarımını ve geliştirilmesini öğrenecektir.
İçerik: İnsan kaynakları yönetimine giriş, Stratejik insan kaynakları yönetim (İKY) sistemi ve fonksiyonları, İş Analizi, İnsan kaynakları planlaması, işe alma, eğitim ve değerlendirme, performans yönetimi, kariyer planlama, iş değerlendirme, Ücret ve mali haklar yönetimi.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie430/
Ders Dosyası:
AKTS: 5