Güvenilirlik (IE 429) Ders Detayları

Ders Adı: Güvenilirlik
Kod: IE 429
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste yüksek güvenilirlik düzeyine sahip sistemlerin tasarımı için gerekli olan güvenilirlik analizi araçları ve tekniklerinin öğretilmesi amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders; sistem güvenilirliği kavramları ve yöntemlerini, sistem güvenilirliğinin hesaplanmasına ilişkin teknikleri ve bazı güvenilirlik optimizasyon problemlerini içermektedir.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5