Sistem Mühendisliğine Giriş (IE 428) Ders Detayları

Ders Adı: Sistem Mühendisliğine Giriş
Kod: IE 428
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, genç öğrencilerin dikkatli planlama ve mühendislik tasarım süreci çalıştırarak tasarım ve yeni artifakı, sistem, süreç ve/ veya teknolojik geliştirme mücadelede yardımcı olmak için tasarlanmıştır.
İçerik: Sistem ve sistem mühendisliği tanımı. Sistem mühendisliği kapsamı önemi ve gelişimi. Sistem ömür devri. Sistem geliştirme modelleri.Sistem ömür devri süreçleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5