İş Hukuku (IE 426) Ders Detayları

Ders Adı: İş Hukuku
Kod: IE 426
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste öğrencilere iş yasaları, işveren-işçi ilişkileri ve de ilgili tarafların (işçi, işveren, sendika ve devlet) sorumluluklarının tanıtılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Genel konular. İş Yasası kapsamı. İşe alma mukaveleleri. İş yerinde işçiler için sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamının tesisi. İş yerinde kaza ve riskler. Yükümlülük ve tazminatlar. Sosyal güvenlik. Sendikalar. İşçi-işveren toplu görüşmeleri. Grev ve lokavt.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5