Yatırım Projeleri Analizi (IE 425) Ders Detayları

Ders Adı: Yatırım Projeleri Analizi
Kod: IE 425
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders proje hazırlama ve uygulama bilgisini vaka çalışması yardımıyla öğretecektir. Öğrenci projenin risklerini ve fırsatlarını anizliz etmeyi öğrenmekle beraber proje performans değerledirmesi için zorunlu olan stratejik plan oluşturmayı da gerçekleştirecektir.
İçerik: Mevcut durum analizi. Problem tanımı. Vaka çalışması; talep tahmini, proje için alternatifler geliştirmek, projenin yatırım ve işletme maliyetlerinin kestirimi, işletme sermayesinin hesaplanması, proje alternatiflerinin karşılaştırılması, stratejik planın formule edilmesi ve performans ölçümü.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie425/
Ders Dosyası:
AKTS: 5