E-Ticaret ve KKP (IE 421) Ders Detayları

Ders Adı: E-Ticaret ve KKP
Kod: IE 421
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste internetin gelişimi ve iş yaşamındaki etkisi, ERP’lerin elektronik ticaret ile entegrasyonu ele alınacaktır. Son kullanıcların elektronik ticaret ve ERP kurulumu ve kullanımındaki etkisi araştıralacak ve karar verirken dikkate alınmaları sağlanacaktır.
İçerik: Yeni ekonomi kavramını tanıtmak, elektronik ticaretin ve ERP’nin temel kavramlarını ve kurulum safhalarını örneklerle açıklamak, elektornik ticaretin ERP ve SCM ile olan entegrasyonunun kurulumu ve önemi üzerinde örneklerle durmak.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie421/
Ders Dosyası:
AKTS: 5