Karar Analizi (IE 418) Ders Detayları

Ders Adı: Karar Analizi
Kod: IE 418
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste, belirsizlik ortamında birden çok amacın olması durumunda öğrenciye karar verme becerisini kazandırmak amaçlanmaktadır.
İçerik: Karar verme ortamı. Belirsizlik ortamında karar verme. Karar verme problemlerinin yapılandırılması. Karar ağaçları. Duyarlılık analizleri. Bilginin değeri. Olasılıklı karar modelleri.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie418/
Ders Dosyası:
AKTS: 5