Yöneylem Araştırmasında Özel Konular (IE 417) Ders Detayları

Ders Adı: Yöneylem Araştırmasında Özel Konular
Kod: IE 417
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin amacı yöneylem araştırması kapsamındaki bazı ileri modellere bir giriş yapmak ve sanayideki tipik uygulama alanlarından bahsetmektir. Öğrencilerin bu matematiksel modellere uyumlu örnek problemleri temel bilgisayar yazılımlarıyla çözme şansı da olacaktır.
İçerik: Belirlenecek bir problem alanına ilişkin yöneylem araştırması teknikleri uygulamalarının yapılması.
Dönemi: Seçmeli
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web: http://atilim.edu.tr/~ie417/
Ders Dosyası:
AKTS: 5