Endüstriyel Ekonomi (IE 415) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstriyel Ekonomi
Kod: IE 415
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Dersin amacı, öğrenciye endüstri organizasyonu başlığı altında kapsanan ana alanları, modern kavramsal yaklaşımlar ve deneysel çalışmaların ışığı tanıtmaktır.
İçerik: Rekabetçi pazarlar, dünyadaki yerleşmiş uygulamalar ve firmaların iç organizasyonları. Farklı Fiyat Sınıfları. Dikey Kontrol. Oligopoli Kuramı. Oligopoli’de Ürün Ayrımı. Pazara Giriş ve Pazara Giriş Caydırıcılığı. Yeni Gözlemsel Endüstri Organizasyonu. İşbirliği İçermeyen Oyun Kuramı.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5