Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım (ORY 400) Ders Detayları

Ders Adı: Sosyal ve Kültürel Etkinliklere Katılım
Kod: ORY 400
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin genel amacı, lisans öğrencilerinin üniversitede düzenlenen seminer, konferans ve çalıştaylara katılımını teşvik ederek, öğrencilerin sosyal, kültürel ve akademik becerilerini geliştirmektir.
İçerik: Öğrenciler bir dönemde Üniversite genelinde düzenlenecek en az bir ya da bir akademik yılda en az iki sosyal ve kültürel etkinliğe katılmak zorundadır. Etkinlikler bölümlerin web sayfalarından ilan edilmektedir. Öğrenciler katıldıkları her bir etkinlik için katılım sertifikası alırlar. Bu dersten geçer bir not almak için, öğrencilerin bu sertifikaları danışmanlarına teslim etmeleri gerekmektedir.
Dönemi: Bahar
Teori: 0
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 0
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 1