Endüstri Mühendisliği Tasarımı I (IE 401) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği Tasarımı I
Kod: IE 401
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 222, IE 323, IE 307, IE 315
Amaç: Bu ardışık derslerde (IE 401 ve IE 402) amaçlanan öğrencinin açık uçlu bir gerçek problemi analiz, formülasyon ve model kurma safhaları sonucu takım çalışması içinde çözüme kavuşturmasını sağlamaktır.
İçerik: Üretim veya servis sistemlerinde karşılaşılan gerçek bir hayat problemine ilişkin saha çalışmaları yapılarak veya bu alanlarda belirlenecek teorik bir problemin bilimsel problem tanımlama süreçlerinin uygulanarak tanımlanması.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
AKTS Ders Dosyası: Ders Dosyası
Ders Dosyası:
AKTS: 11