Rassal Modeller (IE 324) Ders Detayları

Ders Adı: Rassal Modeller
Kod: IE 324
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 201
Amaç: Bu derste öğrencilere Markov zincirleri, kuyruk sistemleri analizi gibi olasılık teknikler yardımıyla kompleks sistemlerin modellenmesi ve çözümlenmesine ilişkin bilgilerin aktarılması amaçlanmaktadır.
İçerik: Bu ders; stokastik süreçlerin tanımı ve sınıflandırmaları, Markov zincirleri, kuyruk sistemleri, stokastik envanter modelleri gibi konuları içermektedir.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 6