Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş (CMPE301) Ders Detayları

Ders Adı: Veritabanı Yönetim Sistemlerine Giriş
Kod: CMPE301
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders temel veritabanı kavramlarını ve veritabanı sistemlerinin tasarlanması ve geliştirilmesi için gerekli olan metodları öğretmek amacıyla tasarlanmıştır. Bu ders ayrıca veritabanı sorgulama dilini öğretmeyi hedefler.
İçerik: Veritabanı kavramları; veritabanı yönetim sistemleri (VTYS); ilişkisel veritabanı sistemleri ve ilişkisel veritabanı yönetim sistemleri; nesne ilişki çizelgelerinin veritabanı tasarımında kullanılması; yapısal sorgulama dili (SQL); laboratuvarda yaygın kullanılan bir VTYS ile pratik uygulamalar yapılması.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 2
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5