Yöneylem Araştırması II (IE 323) Ders Detayları

Ders Adı: Yöneylem Araştırması II
Kod: IE 323
Ön Koşul Ders(ler)i: IE 222
Amaç: Öğrenciye, yöneylem araştırması tekniklerini kullanarak gerçek hayat problemlerimi modelleyip çözebilme ve elde edilen çözüm sonuçlarını analiz edebilme yeteneği kazandırılmalıdır. Öğrenci, rastsal, deterministik, vb. modelleri anlayabilmeli ve bu modelleri çözerken bilgisayar programlarını kullanabilmelidir.
İçerik: Tamsayı programlama ile modelleme. Şebeke modelleri: Modeli formüle etme, en az yayılan ağac, en kısa yol, maksimum akış problemleri, kritik iz yöntemi, program değerlendirme ve gözden geçirme tekniği. Doğrusal olmayan programlama.
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 8