Mühendislik Maliyet Analizi (IE 206) Ders Detayları

Ders Adı: Mühendislik Maliyet Analizi
Kod: IE 206
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu ders, muhasebesel bilgilerin son kullanıcılarına odaklanarak, iş çevresi ile ilgili muhasebe ve maliyet bilgilerini yorumlamak ve kullanmak için gerekli araçları sağlamayı hedefler.
İçerik: Organizasyon.Ekonomik verinin ölçüm ve yorumlanması. Finansal muhasebenin temelleri. Maliyet kavramları ve maliyetlendirme yöntemleri. Maliyet- üretim hacmi- karlılık analizi. Bütçeleme.
Dönemi: Bahar
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3