Ekonominin Temelleri (ECON 211) Ders Detayları

Ders Adı: Ekonominin Temelleri
Kod: ECON 211
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Mühendislik öğrencileri için tasarlanmış bu dersin ana amacı öğrencilerin ağırlıklı olarak mikroekonomik teorinin temel kavramlarını öğrenmelerini sağlamaktır. GSYİH, Büyüme, Enflasyon, Fiyat İstikrarı gibi makroiktisadın kimi temel kavram ve kategorileri de dersin bir ayağını oluşturmaktadır.
İçerik: Bu ders hem hanehalkı hem firma davranışı üzerinde durur. Bu iki aktörün ilişkileri ve kaynakların aralarında dağılma mekanizmasını kapsar. Tüketici davranışları, fayda maksimizasyonu, kar maksimizasyonu ve farklı piyasa tipleri araştırılır. Makroekonomi kısmında ise milli gelir, gayrısafı milli hasıla, deflatör, iş döngüleri, durgunluk, işşizlik, fiyat istikrarı gibi kısa ve uzun dönem makroekonomik konular üzerinde durulur.
Dönemi: Güz
Teori: 4
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 5