Olasılık ve İstatistik I (IE 201) Ders Detayları

Ders Adı: Olasılık ve İstatistik I
Kod: IE 201
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Öğrencileri temel olasılık ve istatistik konularıyla tanıştırmak, Endüstri Mühendisliği alanındaki istatistiksel modelleme ve karar tekniklerini kullandırabilmek.
İçerik: Mühendislikte İstatistiğin rolü, Olasılık, Rassal Değişkenler, Rassal Değişkenin Beklenen Değer ve Varyansı, Kesikli ve Sürekli Olasılık Dağılımları, Ortak Olasılık Dağılımları
Dönemi: Güz
Teori: 3
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 3
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 7