Genel Fizik II (PHYS 102) Ders Detayları

Ders Adı: Genel Fizik II
Kod: PHYS 102
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu dersin başlıca amacı, matematiğe dayalı elektrik ve manyetizmanın temel ilkeleri ışığında, matematik, fizik ve mühendislik bilimleri arasındaki ilişkiyi ortaya koymak ve fiziğin temel ilkelerini mühendislik alanlarına uygulamaktır.
İçerik: Elekrik Yükü; Elektrik Alanı; Gauss Kanunu; Elektrik Potansiyel; Kapasitans; Akım ve Direnç; Devreler; Manyetik Alan; Akımdan Kaynaklanan Manyetik Alan; İndüksiyon ve İndüktans.
Dönemi: Her İkisi
Teori: 3
Uygulama: 2
Laboratuar: 0
Kredi: 4
Web: http://physics.atilim.edu.tr/
Ders Dosyası:
AKTS: 6