Endüstri Mühendisliği'ne Giriş (IE 103) Ders Detayları

Ders Adı: Endüstri Mühendisliği'ne Giriş
Kod: IE 103
Ön Koşul Ders(ler)i:
Amaç: Bu derste endüstri mühendisliği tarihi, gelişimi ve önemli konu başlıklarına aşinalık kazandırmak amaçlanmaktadır. Endüstri mühendisliği konuları, problemleri ve çözüm yaklaşımlarına bir giriş yapılması hedeflenmektedir.
İçerik: Mühendisliğe giriş. Mühendislik süreçleri. Mühendislik etiği. Endüstri mühendisliği tarihi. Endüstri mühendisliği uzmanlaşma alanları. Problem çözümünde Endüstri mühendisliği yaklaşımı. Endüstri mühendisliği modellerine ve çözüm tekniklerine giriş.
Dönemi: Güz
Teori: 2
Uygulama: 0
Laboratuar: 0
Kredi: 2
Web:
Ders Dosyası:
AKTS: 3.5